Từ khóa: danh hiệu người đẹp

Người đẹp vứt bỏ danh hiệu vào sọt rác gây sốt

Trước câu hỏi, vì sao bức xúc như vậy nhưng lại đăng ký tham gia cuộc thi ngay từ đầu, Ngọc Bích giải thích: “Ban đầu, em không phải là người chủ động tìm hiểu kỹ về cuộc thi lắm.